z valné hromady ČUS

Datum: 07. 06. 2013

Zasedání 12. valné hromady Jihočeské krajské organizace České unie sportu se mimo dalších hostů zúčastnil i předseda České unie sportu Miroslav Jansta a hejtman jihočeského kraje Jiří Zimola.

JUDr. Miroslav Jansta mimo jiné řekl, že je potřebné přijmout Zákon o podpoře sportu. Uvedl čísla rozložení financování sportu v ČR a v cizině, rozložené do tří skupin – stát (11% ČR, cizina 15-20%, soukromé subjekty 9-10% ČR, cizina 20-30%, občané ČR 80%, občané cizina 40-60%), uvedl i to, že všechny firmy mají plnit svoji společenskou odpovědnost, předkládat jak se podílí na podpoře kultury, sportu.

Dále, že Ministestrvo musí garantovat podporu sportu, že bude nutné budovat centra mládeže, že sport potřebuje systémové změny, které byly započaty změnou ČSTV a vztahu k Olympijskému výboru, který bude vrcholným orgánem sportu v ČR, že důležité k podpoře sportu je vztah k samosprávám a jako příklad pro celou ČR uvedl stav právě v Jihočeském regionu.

Hejtman Mgr. Jiří Zimola navázal a sdělil, že má-li být ČUS subjektem pro všechny sportovní spolky a svazy, poskytovat jim kompletní servis, je také třeba, aby všichni dokázali komunikovat a nalézat společnou řeč se samosprávou.

 

(pozn. ČUS je nový název dřívějšího ČSTV).