Krásné počasí pro golf a neukončená hra

Datum: 22. 09. 2011

Sedmé mistrovství Jihočeského kraje bylo odehráno dnešního dne na dvou místech. V Kestřanech byly hrány kategorie družstev ženy, senioři a mládež a na Mnichu semifinále a finále družstev mužů. 

V kategorii družstev žen získalo již pátý titul Mistra Jihočeského kraje družstvo žen GC Mnich v sestavě Adéla, Agáta a Renata Beznoskovi a Radka Leštinová. Druhé skončilo domácí družstvo Pracheňského GK a na třetím ladies GC Českého Krumlova.

V kategorii mládež se na trůn vrátilo družstvo Hluboké n/Vlt.. Sesadilo na druhé místo vítěze loňského ročníku - tým GC Týn n/Vlt. aspirující na titul,  a jako třetí skončili domácí – Prácheňský GK.

V kategorii seniorů vznikla zápletka. V průběhu hry byl podán protest pro porušení propozic soutěže. Hlavní rozhodčí hru seniorům ukončil a Soutěžní výbor postoupil věc k řešení STK Krajského svazu.

Pánové se po velkých disputacích rozjeli k domovům a tak pro potlesk za skvělé výsledky mládeže a družstvům žen zbylo proti předchozím ročníkům jen málo rukou, čímž jsme se téměř dostali do zenové poučky - "tleskni jednou rukou".  

V kategorii družstva mužů postoupilo ze semifinalových zápasů hraných na Mnichu do finále domácí družstvo GC Mnich a obhájce titulu GC Český Krumlov. Ve finále Krumlovští obhájili a stali se pro rok 2011 Mistry Jihočeského kraje. Na druhém místě skončil GC Mnich a o třetí místo porazilo družstvo AGC Victoria tým GK Hluboká n/Vlt.   

fotogalerie